Peter Princ

CEO

mail: princ@monarch.sk

Michal Hollán

Marketing & Client Services Manager

mail: hollan@monarch.sk

 

 

  

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

Soňa Strausz Princová

Senior Key Account

mail: princova@monarch.sk

Oliver Patrik

Senior Key Account

mail: patrik@monarch.sk

Barbora Némethová

Account Executive

mail: nemethova@monarch.sk

 

 1. Rea Dilhoffová

  Visual Account Executive

  mail: dilhoffova@monarch.sk

 2.   

  Tomáš Kaminský

 3. Creative Account Executive

 4. mail:  kaminsky@monarch.sk

 5.  

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  
 5.  
 6.  

 7.  

 1.  

Gita Dibáková

Operation Manager

mail: dibakova@monarch.sk

Katarína Galová

Traffic Manager/Senior Key Account

mail: galova@monarch.sk

Branislav Jaczko

 1. Account Executive 

 2. mail: jaczko@monarch.sk

 3.  

 4. Zuzana Bogárová

  1. Junior Executive

  2. mail: bogarova@monarch.sk

    

Milada Janáčková

 1. Senior Financial Officer

 1. mail: janackova@monarch.sk

 2.  

 3. Jana Čavojská

 4. Senior Financial Officer

 5. mail: cavojska@monarch.sk

   

 1.  

   

 1.  

 

 

 1.