< späť

Vianočné stretnutie manažmentu

SPP, 2009

Príjemne strávený večer, priateľské rozhovory a vychutnávanie si atmosféry tradičného predvianočného stretnutia manažmentu SPP, sa po prvý krát realizovalo v priestoroch galérie SPP na Mlynských nivách. Priestoru dominoval viac ako 5 metrov vysoký vianočný stromček a celý večer sa dal charakterizovať pohodovou atmosférou.

Predseda predstavenstva SPP využil príležitosť na vyjadrenie vďaky, podporu lojality top manažérov, motiváciu a priania krásneho prežitia vianočných sviatkov a šťastného roku 2010.

Vianočné stretnutie manažmentu