< späť

Cena Nadácie

Orange, 2009

Slávnostné odovzdávanie Ceny Nadácie Orange sa konalo historicky po prvý krát. Vyhláseniu prvého ročníka predchádzala snaha oceniť mimovládne organizácie za ich prínos pri hľadaní inovatívnych riešení aktuálnych problémov spoločnosti. O víťazovi rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia spomedzi 36 nominovaných mimovládnych organizácií pôsobiacich na Slovensku. Prestížne ocenenie si hrdo odniesla Únia materských centier, ktorá svojim víťazstvom od Nadácie Orange získala odmenu vo výške 15.000,- €.

Počas slávnostného večera udelila Nadácia Orange aj ocenenie Projekt roka 2009 a to hneď trom neziskovým organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania, sociálnej integrácie a regionálneho rozvoja. Hostí sprevádzala moderátorka Iveta Malachovská, ktorej úspešne sekundoval nádejný moderátor Mirko Balog z Divých Makov. Ako husľový virtuóz predviedla Milka Lazarová sa a večernú atmosféru spríjemnila tiež Zdenka Predná. Bolo nám cťou participovať na podujatí, v rámci ktorého sa dostalo ocenenia a uznania mimovládnym organizáciám

Cena NadácieCena NadácieCena NadácieCena NadácieCena NadácieCena NadácieCena Nadácie