< späť

Slávnostné otvorenie Zákazníckeho centra v BB

Orange, 2009

Spoločnosť Orange Slovensko vybudovala v Banskej Bystrici v priebehu roka 2009 nové, silné a profesionálne Zákaznícke centrum, ktoré sa stáva významným pilierom fungovania celej spoločnosti. Centrum je v prevádzke od 1. apríla tohto roku, pričom k oficiálnemu zavŕšeniu presunu prišlo 30. septembra 2009. Pri tejto príležitosti sa v prvý októbrový deň konalo slávnostné otvorenie Zákazníckeho centra v Banskej Bystrici za účasti najvyšších predstaviteľov spoločnosti Orange Slovensko, primátora mesta Banská Bystrica – p. Saktora a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja – p. Murgaša.

Zamestnancom spríjemňovala deň slávnostná výzdoba, torta v tvare loga spoločnosti a tiež drobné darčeky pre radosť. Na svoje pracovisko sa museli prebojovať trochu netradične a to pretrhnutím papierových dverí... Slávnostné otvorenie bolo prichystané aj pre novinárov, ktorí okrem press briefingu mali jedinečnú príležitosť navštíviť aj priestory, v ktorých sa dozerá na zabezpečenie poskytovania komplexnej starostlivosti o zákazníka prostredníctvom telefonického a písomného kontaktu.