< späť

Globalblue leto

Global Blue, 2019

Zamestnanci z Globalblue opäť utužovali svoj kolektív v rámci netradičnejších disciplín. To, že sa naozaj dobre zabávali nám potvrdzovali usmiate a spokojné tváre súperiacich zamestnancov počas celého dňa.

Globalblue letoGlobalblue letoGlobalblue letoGlobalblue letoGlobalblue leto