Peter Princ

Chairman of Board of Directors

mail: princ@monarch.sk

Milada Janáčková

Head of Financial Services 

mail:janackova@monarch.sk

Simona Drozdíková

Senior Event Manager

mail: drozdikova@monarch.sk

Soňa Strausz Princová

CEO, Client Service Representative

mail: princova@monarch.sk

Gita Dibáková

Operation Manager

mail: dibakova@monarch.sk

 Juraj Huzovič

  1.  Junior Production Assistant
  1.  mail: monarch@monarch.sk

Barbora Némethová

Head of Account Managment

mail: nemethova@monarch.sk

Katarína Galová

Production and Traffic Manager

mail: galova@monarch.sk

  1.