< späť

FTTH Promo Tour

Orange, 2007

Promotion zamerané na podporu predaja a zvýšenie všeobecného povedomia služby Orange Doma sme organizovali vo dvoch rovinách. Kým pre-promo tímy jazdiace na obrandovaných mercedesoch triedy A propagovali blížiacu sa akciu a podávali základné info o nej, roadshow prebiehala každodenne na siedmych miestach vo veľkých nákupných centrách so zvýšenou frekvenciou pohybu verejnosti. Jej atraktívnou súčasťou bola obývačka, plne vybavená vymoženosťami služby Orange Doma. Aj vďaka tejto rozsiahlej akcii sa podarilo zvýšiť povedomie o službe, zvýšiť jej predaj, a v neposlednom rade získal klient feedback priamo od zákazníkov.