< späť

Tlačová konferencia

SPP, 2008

Agentúra Monarch organizovala 3.12.2008 pre sekciu riadenia kľúčových zákazníkov klienta SPP, a.s. tlačovú konferencia v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave a následne slávnostný obed v priestoroch hotela Arcádia.

Išlo o medzinárodné stretnutie na vysokej úrovni, s pozvaním zástupcov vlády a významných hostí, predstaviteľov firiem Gazprom a Eustream z Ruskej republiky. TK sa organizovala proi príležitosti uzatvorenia nových dlhodobých kontraktov na dodávky plynu medzi Spoločnosťami skupiny Slovenský plynárenský priemysel s ruskou firmou Gazprom export. Tlačovej konferencie sa zúčastnili aj pozvaní novinári.

Akcia prebehla veľmi dobre a splnila očakávania klienta, ktorý ocenil bezchybnú organizáciu vrátane bezproblémovho priebehu pevozu hostí na autách zodpovedajúcich svojou kvalitou a triedou úrovni daných hostí, priebeh TK, technické zabezpečenie, organizáciu obeda pre V.IP. hostí a predstaviteľov SPP, a.s. Slávnostný obed bol pripravený rovnako ako samotná TK na vysokej úrovni, pre hostí sme pripravili vytlačené špeciáne menu, menovky na soly a sedenie v súlade s protokolom. Príjemnú atmosféru podčiarkol aj hudobný doprovod harfistky počas obeda a samozrejme celý bezchybný priebeh tohto významného stretnutia.

Tlačová konferenciaTlačová konferenciaTlačová konferenciaTlačová konferenciaTlačová konferencia