< späť

Cena Nadácie

Orange, 2011

04.04.2011 Nadácia Orange po druhýkrát odmeňovala neziskové organizácie, ktoré sa v uplynulom roku vyznamenali inovatívnymi riešeniami aktuálnych potrieb spoločnosti. Slávnostný galaprogram sa konal v bratislavskom Výstavnom pavilóne Podhradie.
Slávnostný ceremoniál , ktorým sprevádzal Sajfa, bol spojený s prehliadkou zaujímavej hudobnej produkcie Fragile a Oscar Rózsa trio band. Tri nádherné ceny v podobe umeleckých sklenených artefaktov z dielne Gordany Turuk , umelkyne s chorvátskymi koreňmi žijúcej a tvoriacej na Slovensku, boli odovzdané trom šťastným výhercom. Oceňovanie úspešných OZ prebiehalo v troch kategóriách a to, v oblasti vzdelávania, v oblasti sociálnej integrácie a v oblasti regionálneho rozvoja. Tento rok ide o podporené projekty OZ Daphne, OZ Tatry a OZ Bol raz jeden človek. Hosťami nádherného galavečera bola väčšina aktívnych slovenských občianskych združení. Uvoľnenú atmosféru neprekazil ani koniec programu. Hostia si domov odniesli príjemné spomienky na tento večer.

Cena NadácieCena NadácieCena NadácieCena NadácieCena NadácieCena Nadácie