< späť

Zamestnanecká party

Orange, 2011

Pätnáste výročie príchodu najväčšieho mobilného operátora na Slovensko oslávili jeho zamestnanci dynamickou party, z ktorej bolo možné jasne čítať rukopis spoločnosti Orange. Sviežo a moderne upravený priestor Divadelných dielní SND doplnený interaktívnymi prvkami, obrovskými projekciami, ale aj vkusnými a štýlovými detailmi očaril každého návštevníka.
Ešte strhujúcejší bol program, ktorým nás predviedol obľúbený moderátor Sajfa. Adrenalín hneď na úvod rozpumpovalo bubenícke vystúpenie v podaní formácie Neopercussio. Hostia ocenili tiež emotívne video o značke, spoločnosti Orange, o jej úspechoch a hlavných hrdinoch party – zamestnancoch. Kým sa na pódiu zabávali hostí hviezdy ako Misha, skupina Team či Opak – A.M.O. a Band, rozptýlené v priestore prispievali k dobrej nálade originálne animácie. Krátko po polnoci sa tanečnými hviezdami večera sa stali aj samotní zamestnanci. Party utíchla až neskoro v noci.