< späť

Cena Nadácie

Orange, 2012

Toto prestížne ocenenie odmeňujúce prácu neziskových mimovládnych organizácii, ktorých snahou je pretaviť myšlienky lepšej spoločnosti do reálnych a úspešných riešení aktuálnych problémov sa v podobe slávnostného večera uskutočnilo už po tretí krát. Nadácia Orange pri tejto príležitosti odmeňovala slovenské neziskové mimovládne organizácie za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania, regionálneho a komunitného rozvoja a sociálnej inklúzie. Hostia tohto výnimočného podujatia boli predovšetkým zástupcovia aktívnych slovenských občianskych združení tretieho sektora a ich sympatizanti. Pre podujatie na ktorom sa zúčastnilo množstvo nadaných neziskových organizácií v oblasti vzdelávania, sociálnej integrácie a regionálneho rozvoja sme navrhli jedinečné historické priestory Národnej Rady SR na Župnom Námestí v Bratislave. Vybraný priestor skvele reprezentoval šľachetnú prácu nominovaných neziskových spoločností.
Na moderovanie programu spoločnosť Monarch navrhla charizmatickú Veru Wisterovú, ktorá svojim príjemným a pohotovým vystupovaním sprevádzala podujatie až do samotného vyhodnotenia. Príjemnú atmosféru svojim hudobným vystúpením dopĺňala hudobná dramaturgia v podobe jedinečnej Jany Kirschner s priateľmi a skvelé hudobné trio Cinnamon a pomocou videovizitiek pripravených v réžií Tomáša Kaminského bolo postarané o príjemný večer, ktorý návštevníci z radov neziskových organizácií vnímali ako nenútený a výnimočný. Úspešný večer vyčaroval na tvárach zúčastnených spokojný úsmev a domov odchádzali s neopakovateľným zážitkom a nezabudnuteľnými spomienkami.

Cena NadácieCena NadácieCena NadácieCena Nadácie