< späť

Business Services

Orange, 2012

25.4.2012 agentúra Monarch zabezpečila event novozaloženej pobočky Orange Business Services, ktorá zabezpečuje vysoko výkonné, bezpečné a na mieru šité hlasové i dátové riešenia pre firmy po celom svete alebo inými slovami globálne komunikačné systémy pre firmy, ktoré pôsobia regionálne i nadnárodne.
Inauguračnému eventu predchádzal interaktívny workshop vrcholového manažmentu s vedením našej pobočky Orange business services, ktorá by časom mala zamestnať až 250 ľudí. Event v hoteli Doubletree Hilton pokračoval konferenciou pre všetkých terajších zamestnancov a obsahoval množstvo audio-vizuálnych prezentácii a slávnostný prípitok pri príležitosti inaugurácie.
Pre agentúru Monarch išlo o zaujímavý projekt, pri ktorom bolo organizovanie eventu koordinované na medzinárodnej úrovni. Spokojnosť s technicky náročným eventom vyjadril osobne pán Helmut Reisinger, Senior Vice President, Orange Business Services.

Business ServicesBusiness ServicesBusiness ServicesBusiness ServicesBusiness Services