< späť

Global Blue Treasure Hunt

Global Blue, 2017

Global Treasure Hunt. Zamestnancov Global blue sme na jeden deň zmenili na super agentov, dobrodužných hrdinov. Tak ako Indiana Jones, Ethan Hunt alebo James Bond sa museli prebojovať nástrahami bežného dňa dobrodruha. Ťažké úlohy, fyzické aj psychické. Zbieranie indícií a na konci záchrana sveta.