< späť

Orange Mikuláš

Orange, 2017

Mikuláš ani tento rok nezabudol na všetky dobré deti z veľkej Orange rodiny. Okrem neodmysliteľných balíčkov im priniesol aj Mira Jaroša, veľa aktivít a zábavy.