< späť

Zahájenie výstavby plynovodného prepojenia Slovensko - Poľsko

Eustream, 2018

Pre nášho milého klienta Eustream sme pri príležitosti spustenia jeho veľkého projektu položili „základný“ kameň.
V podobe plynovodného potrubia, pokrsteného najvyššími ústavnými činiteľmi Slovenska a Poľska. Tak želáme klientovi hladký priebeh realizácie projektu.