< späť

Orange TV

Orange, 2018

Samotnému uvedeniu nového produktu na trh od spoločnosti Orange, predchádzalo veľké stretnutie zamestnancov nakonferencii. Témou, nebolo nič iné, ako ich samotný, nový produkt - Orange TV.